O projekcie

Panu Generałowi dziękujemy

Autorski album wydany z okazji 30-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Zawiera niepublikowane dotąd zdjęcia, pokazujące strajki, manifestacje i interwencje ZOMO, mające miejsce w Krakowie od sierpnia 1980 do roku 1983. Album w cenie 40 zł można zamówić pisząc do mnie na adres

Okładka albumu

Zobacz pierwszy odcinek cyklu oraz informację w TVP Kraków dotyczącą wystawy.

Kilkaset niepublikowanych dotąd zdjęć autorstwa Bogusława Dąbrowa-Kostki pokazujących strajki, manifestacje i interwencje ZOMO mające miejsce w Krakowie od sierpnia 1980 do roku 1983 będą prezentowane w wielu miejscach miasta.

13 grudnia mija 27 lat od wprowadzenia przez ekipę generała Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Społeczeństwo polskie jest podzielone co do oceny tego wydarzenia. Prawie połowa jest przekonana, że prawdziwe są słowa Generała o uratowaniu Ojczyzny przed radziecką inwazją.

Wypowiedzi osób które rozpoznają się na zdjęciach posłużą do powstania filmu dokumentalnego przygotowywanego przez Bogusława Dąbrowa-Kostkę, związanego z TVP Kraków operatora filmowego, reżysera filmów dokumentalnych i realizatora telewizyjnego.

Odmienne doświadczenia osób uczestniczących w wydarzeniach z lat 1980-83 widziane z perspektywy 20 lat niepodległej Polski przybliżą nas do odpowiedzi na pytanie jaka jest przyczyna tak różnej oceny przez polskie społeczeństwo wydarzeń sprzed blisko 30-tu lat. Sprowokują także do refleksji dlaczego 5 kwietnia 1989 roku, data zakończenia Rozmów Okrągłego Stołu, nie stała się narodowym świętem jak 11 listopada czy 3 maja i nie jest powodem do spontanicznej radości.


W 2008 roku zrealizowałem tylko jeden odcinek GENERAŁOWI DZIĘKUJEMY. Zbierając materiały do kolejnych, a podczas zdjęć na temat WERYFIKACJI W MEDIACH W 1982 ROKU zostałem zmuszony rozstać się z Telewizją Polską i w konsekwencji zawiesić stronę internetową. W 2011 roku mija 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Nie ma wojska na ulicach, ale jest o wiele skuteczniejsza wojna z pamięcią i wiedzą na temat historii najnowszej. Media to już nie czwarta, ale bardzo często pierwsza władza. Przez wiele lat udało mi się zrealizować tylko kilka autorskich filmów dokumentalnych. Przez ten czas zgromadziłem jednak wiele materiałów. Postaram się zamieszczać je w miarę możliwości na podstronie INNE PROJEKTY, a że permanentnie żyjemy w "ciekawych czasach" pojawiać się będą także sprawy aktualne.