Złoty Zegarek

Scenariusz filmu dokumennego "Złoty zegarek" na podstawie opracowania Krzysztofa Kopcia pt. Aktywa IIRP

"Złoty zegarek" jest częścią projektu "Pamięc i przyszłośc" z 2006 roku. Film otrzymał wsparcie prezesa IPN, pana Janusza Kurtyki, ówczesnego dyrektora TVP Kraków Witolda Gadowskiego oraz Filmoteki Narodowej. W czerwcu 2007 prezes TVP Andrzej Urbański zwrócił się do redakcji TVP Historia o opinię. Mimo pozytywnej recenzji, w grudniu 2008 kierownik produkcji otrzymał wiadomośc:

Decyzja w sprawie propozycji programowej PRP-6527T
Data: 2008-12-02

Po wszechstronnej analizie Pana/Pani propozycji programowej, uprzejmie zawiadamiamy, iż obecnie nie jesteśmy nią zainteresowani. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem, rozwiązaniu ulega umowa o udostępnieniu propozycji programowej na wyłączność Programu/TVP, a TVP zachowuje prawo do bezterminowej archiwizacji propozycji programowej. Zachęcamy do dalszej współpracy.


Propozycja cyklu filmów dokumentalnych "Pamięć i przyszłość"

Opinia TVP Historia dot. projektu "Pamięć i Przyszłość"

Pismo Filmoteki Narodowej

List intencyjny TVP

Pismo popierające prezesa IPN, prof. Janusza Kurtyki

Pismo dyrektora TVP Kraków Witolda Gadowskiego do prezesa TVP Andrzeja Urbańskiego

Pismo dyrektora TVP Kraków do Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP

Propozycja utworzenia Zespołu d/s Dokumentu w OTVP Kraków

Pismo do dyrektora OTVP Kraków Bogusława Nowaka

Pismo popierające prezesa IPN prof. Janusza Kurtyki